Писмен въпрос E-3654/07, зададен от Sajjad Karim (ALDE) на Комисията. Арабска коалиция срещу смъртното наказание