Писмен въпрос P-4909/07, зададен от Elizabeth Lynne (ALDE) на Комисията. Бренди от ябълково вино (cider brandy)