Писмен въпрос E-4103/07, зададен от Glyn Ford (PSE) на Съвета. Северна Корея