Решение на Съда (четвърти състав) от 15 април 1997 г.