Официален вестник на Европейския съюз, CA 344, 20 септември 2016 г