Писмен въпрос E-4048/07, зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Коли под наем в други държави-членки