Publications Office of the EU
Право на ЕС

EU Law in Force

Бърз достъп до правото на ЕС

EUR-Lex

Вашият портал към Официален вестник на Европейския съюз, законодателството и съдебната практика на ЕС, националните мерки за транспониране и други правни документи и информация

Правни ресурси на ЕС

Summaries of EU legislation

Easy-to-read summaries of EU legal acts

Official Journal of the EU

All the editions of the Official Journal of the EU

National transposition measures

EU directives transposed into national law