alertМоля, имайте предвид, че към четвъртък, 12/12/2019, този уебсайт ще бъде подложен на големи актуализации. Следователно потребителите могат да изпитат нестабилност и ограничена функционалност за няколко дни след това.
От същата дата URL адресът на сайта ще се промени (op.europa.eu).
Докато старите връзки ще бъдат пренасочени, препоръчваме ви да актуализирате отметките си. Извиняваме се за неудобството.

( "Google Преведено " от оригинала на английски език)

The Publications Office is in the process of updating some of the content on this website. We apologize for the inconvenience and ask that you please try again later. We apologise in advance for any inconvenience caused.

Публикации на ЕС

 

Доклади, проучвания, информационни брошури, списания и други публикации от институциите и другите органи на ЕС

Право

EUR-Lex

Официален вестник на Европейския съюз, съдебна практика на ЕС и други ресурси за правото на ЕС

Указател на Европейския съюз

EU Whoiswho

Членовете на Европейския парламент, председателят на Съвета, членовете на Европейската комисия, служителите на Европейския съюз и органиграми

Изследвания и развитие

CORDIS

Информация за резултатите от финансирани от ЕС проекти

Свободно достъпни данни

Портал за отворени данни на ЕС

Каталог на набори данни от институциите и другите органи на ЕС

Бизнес възможности

TED

Обявления за обществени поръчки oт ЕС и извън него